About Move Your Limits

Move Your Limits blev stiftet i 2007 af Sarah Lyngsgaard Madsen.

Move Your Limits har til formål at uddanne mennesket til at tage lederskab og ansvar i enhver given situation, både i sit professionelle – såvel som i sit private virke.

Dette gøres bl.a. ved hjælp af værktøjerne:

  • Leadership Counseling
  • Coaching
  • Stress Management
  • Personal Training
  • Nutrition

Læs meget mere om dette på de følgende sider.